זוכים

לחצו על שם הפרוייקט לצפייה

זוכים לשנת 2022

שם הסטודנטפקולטהשם הפרוייקט
לילה בוברוביץבצלאל
גיא פרץאוניברסיטת תל אביב
יפתח מישלהטכניון
אוריה בן משה ונעה גיגיהטכניון

זוכים לשנת 2021

שם הסטודנטפקולטהשם הפרוייקט
אופיר יובל, הדס גבע, שגיב חמוהטכניון
עירית ויסוסקיהטכניון
שגיא מלולבצלאל
אליאס מויסויצ"ו חיפה

זוכים לשנת 2019

שם הסטודנטפקולטהשם הפרוייקט
אולגה שטבההטכניון
לוטם חממהויצ"ו חיפה
שחף זכאיהטכניון

זוכים לשנת 2018

שם הסטודנטפקולטהשם הפרוייקט
גלעד ארליכמןאוניברסיטת תל אביב
אלה מנשהויצ"ו חיפה
שיר משהויצ"ו חיפה
ענבר מכלוף, לוטם חממה, אלכסנדרה סיאטובהויצ"ו חיפה
אוהד אבניאלהטכניון
נוראל מילדר אוניברסיטת תל אביב

זוכים לשנת 2017

שם הסטודנטפקולטהשם הפרוייקט
אורי אופירויצ"ו חיפה
שני דוידוביץאוניברסיטת תל אביב
שלמה שטראוס אוניברסיטת אריאל

זוכים לשנת 2016

שם הסטודנטפקולטהשם הפרוייקט
ספיר בר נתןויצ"ו חיפה
עילית מנוהטכניון
ירון צלניקהטכניון

זוכים לשנת 2015

שם הסטודנטפקולטהשם הפרוייקט
אריאל נאוראוניברסיטת אריאל
חן רינסקיבצלאל
אשכר אליהוהטכניון

זוכים לשנת 2014

שם הסטודנטפקולטהשם הפרוייקט
אלמוג דנינוהטכניון
רות אדרי גרסטלהטכניון
לי רום, ליאור פיטוסיהטכניון