עפולה WE GROW - טכניון

אוריה בן משה ונעה גיגי

מגדל אשקלון - טכניון

יפתח מישל

נשר 2.0 - אוניברסיטת תל אביב

גיא פרץ

לקראת פנימיות ציבורית - בצלאל

אילת

מרכז קליטה ספיר, קרית ים

מנו עילית

כפר שלם - העבריים, באר שבע

ספיר בר נתן

אזרוח המכשוליים הצבאיים

רמת הגולן