מרכז קליטה ספיר, קרית ים

מנו עילית

כפר שלם - העבריים, באר שבע

ספיר בר נתן

אזרוח המכשוליים הצבאיים

רמת הגולן
סגירת תפריט